Nova adresa

Nakon dugogodišnje lokacije u Višnjevcu odlučili smo investirati u nove i veće prostore. 

Nalazmo se na novoj lokaciji u Josipovcu, Osječka 213.